از قیمت آسیاب خرد کردن پودر در فلسطین استفاده شده است